HOMA-IR (İnsülin Direncinin Homeostatik Modeli Değerlendirmesi)

HOMA-IR kan şekeri seviyesini kontrol etmek için pankreasın ne kadar insülin yapması gerektiğini söyler. HOMA (Homeostasis Model Assesment) indeksi, kan testinin bir parçası olarak insülin direncini ölçmek için basit ve ucuz bir yöntemdir.

Bilgilerinizi Giriniz
Açlık Kan Şekeri mg/dL
Açlık İnsülin mg/dL
HOMA-IR İndeksi
mg/dL

HOMA indeksi >2,5 olması İnsülin Direnci (IR) lehinedir. Sağlıklı sonuç için en az 8-10 saatlik açlık gerekmektedir.