TRİGLİSERİD/GLUKOZ

Trigliserit-glikoz (TyG) indeksi, açlık trigliseritleri ve açlık glikoz değerlerinin yardımıyla insülin direncini ölçmek için kullanılmaktadır.

Bilgilerinizi Giriniz
Açlık Trigliserid mg/dL
Açlık Glikozu mg/dL
Sonuç

LN Logarithm Natural kelimelerinin kısa yazılışıdır. Logaritma Naturel olarak bilinen logaritma çeşididir, e tabanına göre logaritma, başka bir deyişle, eksponansiyel fonksiyonun tersidir.